Yüksek Lisans Tez Analizi, akademik manada kaleme alınmış eser olarak bilinen Tezlerin tüm dallarda yapılabildiği ve çoğunlukla da matematiksel ağırlıklı işlem ve konudur. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Analizi ise alanında uzmanlık, özen ve özel çalışma gerektirmektedir.

Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri için iki Tez Analizi söz konusudur. Farklı tez analiz uygulamalar görülebilse de büyük oranda bu iki uygulama tercih edilmektedir. Temel çekirdeği olan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ve diğeri de STATA (Software for Statistics and Data Science) uygulamasıdır.

SPSS Yüksek Lisans ve Doktora Tez Analizi, temel veri analiz uygulaması olup, sosyal ve ihtiyaç duyulan bütün tezlerin analizi için kullanılabilmektedir. Uzmanlık gerektiren uygulamalardandır. Aynı şekilde STATA uygulaması da benzer işlevlerle uzmanlık gerektirmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Analizi Yöntemi

Akademik eser olarak nitelendirilen tezler, Üniversitenin Yüksek Lisans ve Doktora programlarından sorumlu akademisyenlerce belirlenen tez konusu etrafında farklı analizler de talep edilmektedir. Tez analizi talebinin temelinde ise tezin geçerliliğinin ve değerlerinin artırılması, nesnellik unsurunun pekiştirilmesi yatar. Saha çalışması biçimiyle yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Analizleri olduğu gibi, Laboratuarlarda da gerçekleştirilebilen Analiz yöntemleri mevcuttur. İstatistiksel veriler derlenerek toparlanır ve tez analizi uygulamalarına veri girdisi sağlanır. Alanında uzman Tez Analisti, konuya araştırma tasarımıyla başlar. Araştırma tasarımında keşifse araştırma, nedensel araştırma, tanımsal-niteleyici araştırma gibi araştırmalar için uygun olan tüm tez analizi yöntemleri yerine getirilir.

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Analizi Yapılması ve Adımlar

Birçok çalışma, proje, ödev ve tez gibi akademik eserin temelini istatistiksel analiz oluşturur. Bu analizlerde ise çoğunlukla Veri Analizi (Bilgi Çözümleme) ve Yorumlama yürütülür. İstatistiksel çalışmalarda büyük oranda şu adımlar işlenir;

  • Verilerin (bilgi ve data) toplanması,
  • Verilerin düzenlenmesi ve derlenmesi,
  • Verilerin istatistikî yazılımlara veri girdisiyle yüklenmesi,
  • Verilerin analizi (bilgilerin tahlili – çözümlenmesi),
  • Verilerin yorumlanması.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Analizinde en önemli husus, gayelerin ve varsayımların (hipotezler) belirlenmesidir. Aynı zamanda metodun (yöntem) da belirlenmesi büyük önem teşkil eder. Akabinde ise istatistik yazılım – uygulama vasıtasıyla veriler analiz edilir (bilgi tahlili – çözümlemesi) ve sonuçlar yorumlanır. Siz de nitelikli yüksek lisans tez analizi yaptırmak istiyorsanız ilgili linkten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yüksek Lisans Tez Analizi ve Doktora Tez Analizi Nasıl Yapılır?