G Power güç analizi yani diğer bir ifadeyle güç analizi, birçok farklı t testi, F testi, χ2 testi, z testi ve bazı kesin testler için istatistiksel güç analizlerini hesaplamak için bir araçtır. Bununla birlikte G Power, etki boyutlarını hesaplamak ve güç analizlerinin sonuçlarını grafiksel olarak göstermek için de kullanılabilmektedir. Bilindiği gibi son. yıllarda güç analizi yapılmadan hiç bir bilimsel çalışma yapılamamaktadır. Bu durum ise sağlık çalışmalarında G power veya G power güç analizi yapmanın önemini ortaya koymaktadır.

Her bilimsel araştırmada araştırma konusu belirlendikten sonra akla gelen ilk soru “kaç kişi ile çalışmam gerekir?” sorusu olur. Araştırmacının çalışmasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşabilmesi için çalışacağı kişi sayısı araştırmanın örneklemini oluşturur. G Power Analizi bu örneklem büyüklüğünü belirlemek amacıyla çoğunlukla fen bilimlerinde kullanılmaktadır. Sağlık bilimlerinde güç analizi ve fen bilimlerinde güç analizi yapıldığı görülmektedir. Diğer yandan hemşirelik çalışmalarında güç analizi, tıp biliminde güç analizi ve mühendislik biliminde de G power güç analizi kullanılmaktadır.  Sağlık çalışmalarında G power oldukça önemli olup daha ilk aşamada güç analizi yapmanın oldukça önemli olduğu noktasında bir görüş vardır. Yüksek lisans tezi için G power veya doktora tezi için G power analizi yapmak aslında bu işin uzmanına yaptırılması gereken ve uzman görüşünden yararlanmak çalışmanın doğru istatistik analizinin yapılması için son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır. G Power ile güç analizi yapmanın ilk aşamasını araştırmacının G power ve güç analizi konusuna hakim olması oluşturmaktadır. 

Gücü hesaplamak için, araştırmacının beş değişkenden dördünü bilmesi gerekir: Grup sayısı, gözlem sayısı, etki büyüklüğü, anlamlılık düzeyi (α) ve güç (1-β). Güç analizi hesaplamak için önceki alan yazından faydalanılamıyorsa veya kolay hesaplanamıyorsa, etki büyüklüğünü hesaplayabilmek için yardımcı bir araç imkânı da sunmaktadır. Araştırmalarda kullanılacak örneklem büyüklüğü araştırmanın başında hesaplanabildiği gibi, araştırmanın sonunda da hesaplanabilir. İstenilen sonuçların elde edilemediği araştırmalarda, “kaç kişiyle çalışsaydım istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulabilirdim?” sorusunun cevabı olarak da güç analizi yapılabilmektedir. Siz de güç analizi yaptırabilmek için ilgili linki tıklayarak bizimle iletişim kurabilirsiniz..

 

 

G Power Güç Analizi Nedir? Güç Analizi Nasıl Yapılır