Amos programı Doğrulayıcı faktör analizi, Yapısal Eşitlik modeli (YEM) ve Doğrudan ve dolaylı etkilerin kolay bir şekilde yapıldığı istatistiki paket programdır. Bu program sayesinde regresyon analizleri ile birlikte yapısal eşitlik modeli kolaylıkla yapılabilmektedir. Öte yandan değişkenler arasında moderatör ve aracılık (mediator) etkiler eksiksiz bir şekilde hesaplanabilir.

Amos programı ve kullanımı ile ilgili profesyonel akademik destek almak için lütfen tıklayınız.

 

Bu aşamada aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir.
Amos programı ve kullanımı
Amos doğrulayıcı faktör analizi ve yorumlanması
Amos Yapısal Eşitlik Modeli ve Yorumlanması
Amos Yol (Path) Analizi ve yorumlanması
Amos dolaylı (moderatör) etki analizi
Spss verileri nasıl girilir?
Spss veri analizi yorumları
Hipotez nedir? Nasıl kurulur?
Bilimsel araştırmalarda örnek problem cümleleri