Amos programı son yıllarda özellikle Sosyal bilimler ve Sağlık alanındaki akademik çalışmalar başta olmak üzere teknik bilimlerde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılan istatistik analiz programıdır. Amos programının bu derece popüler olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki Amos programında birden fazla bağımlı ve çok sayıda bağımsız değişkenlerin bir arada analize tabii tutulması gelmektedir. Amos programında örtük değişkenler ve gözlenen değişkenler bir arada kullanılarak çok sayıda bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ve etki çok detaylı bir şekilde incelenebilmektedir. Bu etkiler ise bazen negatif düzeyde olabildiği gibi bazen de pozitif düzeyde olabilmektedir. Pozitif düzeyde olan etkiler iki değişken arasında pozitif bir etki olduğunu negatif yönlü olan etkiler ise bir değişkenin diğer değişkeni negatif yönde etkilediğini ifade eder. Amos programının akademik çalışmalarda son  yıllarda yaygın bir şekilde kullanılma nedenlerinden birisi ise bu programın SPSS programında farklı olarak hata oranlarını da analize dahil ederek daha nitelikli sonuçlar vermesidir. SPSS programı hata paylarını analize dahil etmemekle birlikte AMOS programındaki ölçümler hata atık paylarıyla birlikte analize dahil edilmektedir. Amos programında çok sayıda bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin ölçülmesi ve bu ilişkiler arasındaki ağın çok kolay bir şekilde ortaya konulması Amos programının bilimsel araştırmalarda son yıllarda önemli düzeyde yaygınlaşmasını sağlayan diğer bir unsurdur. Öte yandan Amos programında aracılık etkisi veya diğer adıyla mediator etkisinin yapılabilesi aynı zamanda bazı düzenlemeleri SPSS’te yapmak şartıyla AMOS programında Moderatör analizinin veya diğer adıyla düzenleyici etki analizinin yapılması; AMOS programının popülerliğini arttıran diğer bir unsudur. Amos programı kullanılarak iki değişkene olan etkinin oluşmasında başka bir değişken eklendiğinde aracı etkisinin olup olmadığının ölçülmesi, bu programın popülerliğini etkileyen diğer bir unsurdur. Bununla birlikte resimli ve animasyon odaklı bir yapıya sahip olması ve tüm bilimlerde akademik camianın yapısal eşitlik modeline önemli düzeyde ilgi duyması, AMOS programını avantajlı kılan diğer bir husustur. SPSS programında yapılan keşfedici veya açımlayıcı faktör analizi sonucunda bu faktör analizinin boyut ve önerilerinin doğrulanıp doğrulanmadığı, AMOS programındaki Doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla yapılmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi keşifsel faktör analizinde ortaya konulan boyut ve niteliklerin yapısının ne derecede uygun olduğunu göstermektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde ihtiyaç duyulan CMIN, CMIN/DF, RMSEA, GFI, CFI, NFI, TLI, AGFI ve bir çok değer çok kolay bir şekilde elde edilebilmektedir. Sonuç olarak Spssistatistik.net olarak tüm danışanlarımızın ihtiyaç duyduğu AMOS tabanlı yapısal eşitlik çalışmalarına tüm düzeylerde akademik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sonuç odaklı bilimsel bilgi ışığında ve her aşamada etik kuralları öncül olarak benimsemiş olan firmamız; akademik odaklı istatistik analiz hizmetlerini en hızlı ve beklenilen düzeyde sunmaktadır. AMOS paket programını yüklemek veya AMOS paket programını kullanabilmek için IBM tarafından satışa sunulan AMOS paket programını satın alabilirsiniz.

Siz de AMOS programı kapsamında istatistik desteği almak isterseniz, aşağıdaki linki kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Amos programı ve kullanımı ile ilgili profesyonel akademik destek almak için lütfen tıklayınız.

 

Bu aşamada aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir.
Amos programı ve kullanımı
Amos doğrulayıcı faktör analizi ve yorumlanması
Amos Yapısal Eşitlik Modeli ve Yorumlanması
Amos Yol (Path) Analizi ve yorumlanması
Amos dolaylı (moderatör) etki analizi
Spss verileri nasıl girilir?
Spss veri analizi yorumları
Hipotez nedir? Nasıl kurulur?
Bilimsel araştırmalarda örnek problem cümleleri