Ücretli Tez Analizi

Ücretli tez analizi kapsamında akademik araştırma ve tezler için analiz yapılması büyük önem teşkil eder. Bu işlemi yapan kurum, oluşum ve organizasyonlar ise ücretli tez analizi hizmeti vermektedir. Ücretli Tez Analizi hizmetleriyle tez sahibi kısa sürede ve profesyonelce tezin analizini

Tez Analizi

Tez veya Türkçe tabiriyle sav, günümüzde Üniversite öğrencileri ya da öğretim görevlilerince hazırlanan bazen bir sınav kurulu önünde sunulan ve savunulan bilimsel eserlerdir. Kaleme alınan bu eserler tez olarak nitelendirilmekte ve aynı zamanda analizinin de yapılması artık önem teşkil etmektedir.

SPSS Faktör Analizi Temel Kavramlar

Akademik çalışmalarda en yaygın şekilde uygulanan istatistik analizlerinden birisi  faktör analizidir. En temel tanımıyla faktör analizi çok sayıda önermenin verilen cevaplar bir araya getirilerek daha az sayıda grupta toparlanma işlemine denilmektedir. Spss programında yapılan faktör analizinin ilgili yazında çeşitli isimlerle