Bilimsel bir araştırmada hipotezler araştırmanın ölçüm amaçları dikkate alınarak ve araştırma problemini göz önünde bulundurularak kurulur. Bilimsel araştırmalarda iki tür hipotez bulunmaktadır. Bu hipotezlerden ilki Sıfır (H0) hipotezidir. H0 hipotezi her iki grup arasında herhangi bir farklılığın olmadığını ortaya koyan hipotezdir. Bu hipoteze bir örnek verecek olursak:

  • Öğrencilerin Cinsiyetleri ile başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır şeklinde bir örnek verebiliriz.

Bilimsel araştırmalarda test edilebilen diğer bir hipotez ise alternatif hipotezdir. Alternatif hipotez ise sıfır hipotezine alternatif olarak kurulur ve her iki grup veya gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğunu ifade eder. Bu hipoteze bir örnek verecek olursak:

  • Öğrencilerin cinsiyetleri ile başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır

Hipotez oluşturma ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen tıklayınız

 

Bu kapsamda aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir.
Bilimsel araştırmalarda hipotez nedir?
Araştırmalarda hipotez nasıl kurulur?
Problem cümlesi nedir? Örnek problem cümleleri
İyi bir anket nasıl hazırlanır? Anket hazırlama önerileri
Spss verileri nasıl girilir? Spss veri analizi
Amos istatistik paket programı ve kullanımı