En temel tanımıyla hipotez bir araştırma probleminin çözümü için doğruluğu kabul edilmemiş ifadelerdir. Birçok araştırma için araştırma probleminin doğrultusunda hipotezler kurulur ve araştırma bulguları kurulan hipotezler doğrultusunda planlanır. Öte yandan araştırmanın verileri ve analizleri de araştırmada kurulan hipotezler doğrultusunda şekil almaktadır. Bu kapsamda hipotezler farklılık ölçmeye yönelik hipotezler ve ilişki ölçmeye yönelik hipotezler olmak üzere iki grup altında değerlendirilebilir.

Hipotez oluşturma ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen tıklayınız

 

Bu kapsamda aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir.
Hipotez nasıl kurulur?
Problem cümlesi nedir? Örnek problem cümleleri
İyi bir anket nasıl hazırlanır? Anket hazırlama önerileri
Spss verileri nasıl girilir? Spss veri analizi
Amos istatistik paket programı ve kullanımı