Doç.Dr.İbrahim Giritlioğlu tarafından verilen derslerde öğrencilerin sorumlu olduğu sayfalar ve sınav formatı aşağıda verilmiştir.

Halkla İlişkiler dersi: Öğrenciler sayfa 6’dan sayfa 93’e kadar sorumlu olup sınav test formatında 20 sorudan oluşacaktır.

Yiyecek İçecek Servisi Dersi: Öğrenciler sayfa 1’den sayfa 51’e kadar sorumlu olup sınav test formatında 20 sorudan oluşacaktır.

Tur Planlaması ve Tur Yönetimi öğrencielr sayfa 1’den sayfa 98’e kadar sorumludurlar ve sınav test formatında 20 sorudan oluşacaktır.

Sosyolojide İstatistiksel Yöntemler: 30.03.2018 tarihinde ilan edilecektir.