Paired Sample T Testi- İlişkili Örneklem T Testi

Akademik araştırmalarda ve özellikle sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan çalışmaların bir çoğunda ön test- son test yöntemi kullanılarak oldukça yaygın sayıda çalışmalar yapılmaktadır. Spss veri analizi kapsamında paired sample t testine bazı örnekler vermek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu konuya verilecek ilk örneği sağlık alanından verelim. Sağlık alanında akademisyenlerin yeni bir ilaç geliştirdiği ve bu ilacın şeker hastalığını yani diyabeti düşürmeye etki ettiğine yönelik bir düşünce olduğunu varsayalım. Gerçekten geliştirilen bu ilacın diyabete etki edip etmediği SPSS programında Paired Sample t testiyle kolayca ölçülebilmektedir. Bunu yapabilmek için ön test kapsamında öncelikle hastaların diyabet durumları göz önüne alınarak gerekli ölçüm yapılır. Daha sonra geliştirilen bu ilaç verilerek belirlenen zaman sonunda hastanın diyabet seviyesi tekrar ölçülür. Ön test ile son test arasında her hangi bir değişiklik olup olmadığının ve bu değişikliğin anlamlı olup olmadığı Paired Sample T testiyle ölçülür. Paired sample t testine başka bir örnek verecek olursak; okullarda şiddetin önlenmesi üzerine bir eğitim programı geliştiren bir eğitimci bu programın ne derecede etkili olup olmadığını tespit etmeye yönelik bir araştırma yapmak istemektedir. Bu kapsamda eğitime başlamadan önce öğrencilerin şiddet eğilimlerini tespit etmeye yönelik ön test olan ilk uygulamayı yaparak mevcut durumu ortaya koyar. Belirli bir zaman sonra ise eğitim programını uygular ve eğitim programının sonunda öğrencilerin şiddet eğilimi aynı ölçek kullanılarak tekrar ölçülür. Her iki ölçüm arasında yani eğitimi almadan önce ve eğitimi aldıktan sonra öğrencilerin şiddet eğilimi nasıl bir değişim gösterdiyse bunu SPSS Paired Sample t testi veya SPSS İlişkili örneklem t testi ile ortaya konulmaktadır. Spss Paired Sample t testinin yapılışı veya Spss İlişkili Örneklem t testinin yapılışı ise Analyse- Compare Means ve Paired Sample t testi basamakları izlenerek gerçekleştirilmektedir. Paired sample t testinin uygulanışı tıpkı diğer parametrik testler gibi Compare Means menüsü kullanılarak yapılmaktadır. Paired sample t testinin yorumlanmasında ise bu test parametrik bir test özellik gösterdiği için aritmetik ortalamalara bakılarak gerçekleştirilmektedir. İlişkili örneklem t testinde aritmetik ortalama değerlerine göre p anlamlılık değerleri hesaplanmakta ve yorumlama ise tamamen aritmetik ortalama sonuçları dikkate alınarak p değerleriyle yapılmaktadır. Aşağıda Paired Sample t testine yönelik kurulabilecek bazı hipotezler yer almaktadır.

HİPOTEZLER

Diyabet hastalarının ilacı almadan önce ve ilacı aldıktan sonraki diyabet düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir.

*Öğrenciler planlanan eğitimi almadan önce ve eğitimi aldıktan sonra şiddet eğilimleri istatistiksel olarak  anlamlı bir farklılık göstermektedir.

*Gaziantep bölgesinde yaşayan öğrencilerin okula başlamadan önce okul algılarıyla okula başladıktan sonraki okul algıları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir.

*İzmir bölgesinde faaliyet gösteren otellerden hizmet alan müşterilerin otellerde hizmeti almadan önce ve hizmeti aldıktan sonra hizmete yönelik beklentileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

 

Siz de SPSS Paired Sample T Testi hakkında daha fazla bilgi ve danışmanlık almak isterseniz bu bölümü tıklayarak bizlere ulaşabilirsiniz.