Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU tarafından çeşitli periyodlarda yüz yüze ve online SPSS kursları verilmektedir. SPSS kursları Gaziantep’te ve Gaziantep Üniversitesi bünyesinde verilebildiği gibi uzaktan online olarakta verilmektedir. Gaziantep SPSS kursu ve Gaziantep SPSS danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Bununla birlikte Spss kurslarının ders başlıkları ve derslerin içeriği aşağıda verilmiştir.

SPSS KURSU DERS BAŞLIKLARI VE İÇERİĞİ
1-SPSS Program ve Menülerin tanıtımı (2 Saat)
2-SPSS veri girişi ve değişkenlerin tanımlanması (1 Saat)
3-SPSS’te eksik veri analizi, veri transformasyonu ve veri gruplandırma (1 Saat)
4-Frekans ve Yüzde Analizleri, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Mod ve Medyan Değerlerinin hesaplanması, SPSS’te İleri Düzey Tablolar Hazırlama (2 Saat)
6-Normallik ve Güvenilirlik testleri (1 Saat)
7- Faktör Analizi ( 1 Saat)
8-One Sample T Test, Independent Sample t test, Paired Sample T test, One Way Anova Testi (Parametrik Testler)(2 Saat)
9- Man Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Wilcoxon Testi,  Ki kare Testi (2 Saat)
10-Korelasyon -Regresyon Testleri (2 Saat)

Not: Yukarıda SPSS kurslarına ait dersler ve eğitimin içeriği, hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda isteğe bağlı olarak düzenlenebilmektedir. Eğer Gaziantep’te Spss özel ders almak istiyorsanız veya toplu Spss kurs talebiniz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Önemli Duyuru: Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim merkezi tarafından organize edilen ve eğitmenliğini Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU’nun yaptığı 5. Dönem Temel SPSS kursu başarılı bir şekilde tamamlanmış olup çok yakında Bahar dönemi 6.dönem Temel SPSS kursu açılacaktır. Kursla ilgili detaylı bilgi ve ön kayıt için http://gusem.gantep.edu.tr/egitim/2018-bahar-doenemi-temel-spss-kursu.html‘yi ziyaret edebilirsiniz.