SPSS’te “Kruskal Wallis h” testi parametrik testlerden “One Way Anova” testine karşılık gelmekte olup bu test medyan değerleri üzerinde çalışmaktadır. Bu test için geliştirilecek hipotez ise şudur.

Katılımcıların medeni durumları ile iş tatmini algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Spss’te Kruskal Wallis testinin yapılması için Analyse, Nonparametric Tests, Legacy Dialogs içinde K Independent Samples Bölümü seçilir.

İşlem 2: Karşıya çıkan ekranın üst kısmına iş tatmini ölçeği alt kısmına ise medeni durum atılır

İşlem 3: Spss’te Kruskal Wallis h testinde medeni durumun kaç adet cevaplama hakkı varsa bu göz önüne alınır ve buradaki “Grouping Variable” kısmına minimum değere “1” maksimum değere ise “3” girilir ve Continue tuşuna basılır. Daha sonra Ok tuşuna basılarak analizin gerçekleşmesi sağlanır.

Spss veri analizi kapsamında Kruskal Wallis testinin yapılması ve yorumlanması ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen linki tıklayınız

Spss veri analizi kapsamında Kruskal Wallis testinin yapılması ve yorumlanması ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen linki tıklayınız

 

Aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir?                                                             
Spss Veri Girişi Örneği
Spss’de Değişkenlerin Kodlanması
Spss Independent Sample t testi ve Yorumlanması
Spss One Way Anova Testi ve Yorumlanması
Spss Mann Whitney U testi ve Yorumlanması
Spss Kruskal Wallis Testi ve Yorumlanması
Spss Korelasyon Analizi ve Yorumlanması
Amos Programı ve Kullanımı
Amos Programı Doğrulayıcı Faktör Analizi
Amos Programı Yapısal Eşitlik Modeli