Spss’te One Way Anova testi birbirinden bağımsız ikiden fazla grubun aritmetik ortalamaya göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ortaya koyan bir test türüdür. Bu test türünde bağımsız değişkenin en az üç alt gruba ait olması önkoşulu bulunmaktadır. Spss One Way Anova testinde kurulabilecek bazı hipotezler şunlardır.

a))Müşterilerin yaş seviyesi ile tüketim alışkanlıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

b)Hastaların yaşadıkları bölge ile nabız atış hızları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır

c)Zeytin ağaçlarının yetiştiği bölge ile zeytinlerden elde edilen ph düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Yukarıdaki hipotezlerde söz konusu durum ile birlikte araştırma hipotezimiz ise şu şekildedir. Katılımcıların yaş seviyeleri ile marka imajı algılamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

İşlem 1:Spss’te One Way Anova testini yapabilmek için Analyse, Compare Means-One Way Anova seçeneği seçilir ve karşımıza aşağıdaki ekran gelir. Söz konusu ekranın dependent kısmına marka imaj, Independent kısmına ise yaş değişkeni atılır. Daha sonra sağda bulunan Post hoc düğmesi tıklanarak Post hoc multiple comparison penceresi gelir. Pencereden ‘Scheffe’ ve ‘Tukey’ testleri seçilip continue tıklanır. Daha sonra önceki pencereden OK tuşu tıklanarak istatistik yapılır ve analizlerin sonuç penceresi ekrana gelir.

Spss veri analizi kapsamında One Way Anova testinin yapılması ve yorumlanması ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen linki tıklayınız

 

Aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir?
Spss Veri Girişi Örneği
Spss’de Değişkenlerin Kodlanması
Spss Independent Sample t testi ve Yorumlanması
Spss One Way Anova Testi ve Yorumlanması
Spss Mann Whitney U testi ve Yorumlanması
Spss Kruskal Wallis Testi ve Yorumlanması
Spss Korelasyon Analizi ve Yorumlanması
Amos Programı ve Kullanımı
Amos Programı Doğrulayıcı Faktör Analizi
Amos Programı Yapısal Eşitlik Modeli