Spss paket programı penceresi ‘data view’ ve ‘variable view’ şeklinde iki farklı pencereye sahiptir. Spss programında değişkenlerin (yani soruların her birisi için ‘variable view’ penceresine giriş yapılır) tanımlama yapılması gerekmektedir.

Veriler yani anketteki tüm soruların variable kısmına girildikten sonra anketlerin teker teker manuel olarak girişinin yapılması sağlanır. Spss paket programında verilerin girişi yapılırken ‘data view’ penceresi kullanılır. Spss paket programının ‘data view’ penceresinin her bir satırı doldurulmuş bir anketi her bir sütunu ise anketteki bir soruyu temsil eder. Spss verilerinin nasıl girildiğine yönelik bir ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

SPSS Veri Girişinde Data View Örneği

Spss veri girişi ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen tıklayınız

 

Aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir?
Spss Veri Girişi Örneği
Spss’de Değişkenlerin Kodlanması
Spss Independent Sample t testi ve Yorumlanması
Spss One Way Anova Testi ve Yorumlanması
Spss Mann Whitney U testi ve Yorumlanması
Spss Kruskal Wallis Testi ve Yorumlanması
Spss Korelasyon Analizi ve Yorumlanması
Amos Programı ve Kullanımı
Amos Programı Doğrulayıcı Faktör Analizi
Amos Programı Yapısal Eşitlik Modeli