Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU koordinatörlüğünde kurulan ve Gaziantep Üniversitesi teknoloji transfer ofisi (TARGET) işbirliğiyle faaliyete geçirilen Spssistatistik.net, Sosyal bilimler, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, İşletme, Sağlık Bilimleri ve Turizm ile ilgili konularda SPSS istatistik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Spssistatistik.net olarak akademik danışmanlık alanında sunduğumuz 7 farklı hizmet alanımız bulunmaktadır.

1-Hızlı İstatistik Danışma Hizmeti: Bazen içinden çıkamadığınız veya ihtiyaç duyduğunuz bir SPSS analizi veya bir istatistik eğitim programını hızlı danışma destek programı ile alabilirsiniz. Bu kapsamda kafanıza takılan veya sormak istediğiniz soruları bize sorabilirsiniz. Hızlı danışma programı araştırmacının isteğine bağlı yüz yüze, telefon veya Skype üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu hizmet türünde etkin sonuca ulaşma ve daha verimli olabilmesi için görüşmeden önce anket formu ve verilerin bizlere gönderilmesi gerekmektedir.

2-Spss İstatistik Analizi İçin Danışmanlık Hizmeti: Akademik bir çalışma veya lisansüstü tezinizin veri elde etme aşamasından sonra hangi analizlerin kullanılmasının uygun olacağı, hangi analizlerin nasıl yorumlanacağı noktasında vermiş olduğumuz hizmettir. Veriler ve anket formunun bize gönderilmesinden sonra en kısa zamanda analizlerin yapılması ve nasıl yorumlaması gerektiği ile ilgili danışmanlık bu hizmet kapsamında verilmektedir. Spss istatistik analiz danışmanlığı kapsamında hizmet sunduğumuz analizler aşağıdadır.

 • Frekans ve Yüzde Analizleri
 • Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
 • Normallik Dağılım Analizleri
 • PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ
 • T-Testi
 • Bağımsız İki Örnek T-Testi (Independent-Sample T-Test)
 • Bağımlı İki Örnek T-Testi (Paired Samples T-Test)
 • Tek Örnek T-Testi (One Samples T-Testi)
 • One Way ANOVA Analizi
 • PARAMETRİK OLMAYAN (NON-PARAMETRIC) HİPOTEZ TESTLERİ
 • Ki-Kare Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Wilcoxon Sıralı Örneklem Testi
 • Kruskal-Wallis H Testi
 • Friedman S Testi
 • Spearman’s Rank Order Korelasyonu
 • KORELASYON ANALİZİ
 • Pearson Korelasyonu
 • Kısmi Korelasyon
 • VARYANS ANALİZ (ANOVA-MANOVA)
 • REGRESYON ANALİZİ
 • Basit Doğrusal Regresyon Analizi
 • Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Hiyerarşik Regresyon Analizi
 • FAKTÖR ANALİZİ
 • GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

3-AMOS Paket Programı Danışmanlık Hizmeti: Bu hizmet kapsamında AMOS paket programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Moderatör etki ile bu etkinin gücünün tespit edilmesine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Amos programı kapsamında danışmanlık verdiğimiz hizmet türleri ise şunlardır.

 • AMOS paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi
 • AMOS paket programı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • AMOS paket programı ile PATH (Yol) Analizleri
 • AMOS paket programı ile Doğrudan ve Dolaylı etki analizleri (Moderator Etki Analizleri)
 • AMOS paket programı ile Korelasyon ve Regresyon Analizleri

4-Sonuç ve Tartışma Bölümü İçin Danışmanlık Hizmeti: Veri analiz danışmanlığıyla birlikte bazı durumlarda çalışmanın sonuç ve tartışma bölümünün nasıl kaleme alınacağı veya bu bölümün nasıl kurulacağı ile ilgili danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız.

5-Bulgular Bölümü kontrolüne Yönelik Danışmanlık Hizmeti: Verilerinizi bazen kendiniz bazen de bir arkadaşınız veya meslektaşınız kanalıyla raporlaştırmış olabilirsiniz. Bu hizmet kapsamında tamamlanan bulgular bölümü için veriler ve kullanılan analizlerin doğruluğu, yorum yapma tarzı ve akademik bir makale veya tezinizde kullanılan analizlerin araştırma amacına uygun olup olmadığının değerlendirilme hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetten yararlanan adaylar tarafından talep edilmesi durumunda adaya analizlerin tarafımızca kontrol edildiğine dair bir belgede sunabilmekteyiz.

6-TÜBİTAK, BAP VE AB Projeleri İçin İstatistik Danışmanlık Hizmeti: Spssistatistik.net olarak bizler Tübitak, Avrupa Birliği ve Bap projelerinde ihtiyaç duyulan profesyonel istatistik desteğini sunmaktayız.

7-Ölçek Oluşturma ve Geliştirilen Ölçeğe Yönelik Uzman Görüşü Danışmanlığı: Anket temelli çalışmalarda ölçek oluşturma ve ölçek geliştirmeye verilen hassasiyet son derece önemlidir. Öte yandan profesyonel bir destek almadan adayların ölçek geliştirmeye harcadığı zaman ise oldukça yüksek seviyededir. Bu hizmet kapsamında adaya iyi bir ölçeğin nasıl oluşturulacağı ve oluşturulan ölçeğin nasıl geçerliliğinin sağlanacağına yönelik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bununla birlikte geliştirilen ölçeğe yönelik uzman görüşü hizmeti de sunulmaktadır.

“Kaliteli, Nitelikli ve Güvenilir Bir SPSS ve AMOS İstatistik Analiz Hizmeti İçin Bizimle İletişime Geçiniz”.