Spss’de değişkenler kodlanırken öncelikle sorunun hangi türden sorulduğu dikkate alınır. Bu kapsamda örneğin sorunun ve cevaplandırma maddelerinin aşağıdaki şekilde olduğunu varsayalım.

Cinsiyetiniz nedir?

(   ) Kadın       (   ) Erkek

Bu kapsamda Spss ekranında istatistiki analiz yapabilmek için öncelikle verilerin kodlanması yani sorunun SPSS’e tanımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda önce ‘variable View’ kısmına gelinir ve ‘Name’ bölümüne değişkenin ismi ‘cinsiyet’ diye yazılır. ‘Type’, ‘Width’, ‘Decimals’ ve ‘Label’ Sistemin oluşturduğu şekilde bırakılır. Burada önemli olan unsur ‘Values yani değer atama sütunudur. Bu sütunun yanındaki üç nokta tıklanarak ‘Value’ kısmına ‘1’ ‘label’ kısmına ‘kadın’ yazılır ve ‘add’ butonuna basılır. Daha sonra ‘value’ kısmına ‘2’ ‘label’ kısmına ise ‘erkek’ yazılarak ‘add’ butonuna basılır ve OK tuşuna basılarak değişken tanımlama işlemi tamamlanmış olur.

Spss’de değişkenlerin kodlanması ile ilgili akademik danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

 

Aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir?
Spss Veri Girişi Örneği
Spss’de Değişkenlerin Kodlanması
Spss Independent Sample t testi ve Yorumlanması
Spss One Way Anova Testi ve Yorumlanması
Spss Mann Whitney U testi ve Yorumlanması
Spss Kruskal Wallis Testi ve Yorumlanması
Spss Korelasyon Analizi ve Yorumlanması
Amos Programı ve Kullanımı
Amos Programı Doğrulayıcı Faktör Analizi
Amos Programı Yapısal Eşitlik Modeli