Spss’te kullanılan Independent Sample t testi normal dağılan verilerde birbirinden bağımsız iki grup arasında aritmetik ortalama durumlarına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ortaya koyan bir test türüdür. Bu test türü kullanılırken öncelikle bağımsız değişkenin iki gruba ait olması gerekmektedir.

SPSS Independent Samle t testi kapsamında kurulabilecek bazı hipotezler ise şunlardır;

a)Öğrencilerin cinsiyetleri ile akademik başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır

b)Mesleki eğitim alan ve almayan mezunların istihdam edilme düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

c)Adana ve İzmir şehrinde yaşayan öğrencilerin üniversite memnuniyet düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır

d)Üretilen ilacı kullanan ve kullanmayan hastaların kalp atış seviyesinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Söz konusu örneğimizde geliştirdiğimiz hipotez ise Katılımcıların Cinsiyeti ile Marka imajı algılamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır hipotezidir.

İşlem 1: Spss’te Independent sample t testini yapabilmek için ‘Analyse’ menüsünden ‘Compare Means’ ve ‘Independent Sample t’ testi adımları seçilir.

İşlem 2: Açılan pencerenin üst kısmına ‘marka imajı’ alt kısmına ise ‘cinsiyet’ değişkeni girilir. Bu aşamada önemli olan işlem basamaklarından birisi ise ‘define groups’ yani grupların tanımlandırma işlemidir. Söz konusu pencerede bu tuş tıklanarak Group 1 kısmına 1, Group 2 kısmına ise 2 girilir ve daha sonra testin yapılabilmesi için OK tuşuna tıklanır.

İşlem 3: Daha sonra Spss Independent sample t testi tamamlanmış ve sonuçlar output ekranında görünür bir vaziyette olur. Independent sample t testi yorumlanmasında öncelikle üstteki tabloya bakılır ve bu tabloda mean (aritmetik ortalama) değerleri gözönüne alınır. Daha sonra ise Levene testinin bulunduğu yere bakılır. Buradaki değer eğer 0,05 ten küçük ise Sig (2 tailed) değerinin alttakine eğer 0,05’den büyük ise bu değerin üstündeki değere bakılır.

Spss veri analizi kapsamında Independent Sample t testinin yapılması ve yorumlanması ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen linki tıklayınız

 

Aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir?
Spss Veri Girişi Örneği
Spss’de Değişkenlerin Kodlanması
Spss Independent Sample t testi ve Yorumlanması
Spss One Way Anova Testi ve Yorumlanması
Spss Mann Whitney U testi ve Yorumlanması
Spss Kruskal Wallis Testi ve Yorumlanması
Spss Korelasyon Analizi ve Yorumlanması
Amos Programı ve Kullanımı
Amos Programı Doğrulayıcı Faktör Analizi
Amos Programı Yapısal Eşitlik Modeli