Tez İstatistik Analizi

Birçok alanda çeşitli analiz (çözümleme) türü mevcuttur. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için kullanılan analizler ise genellikle Kalitatif (Niteleyici) ve Kantitatif (Niceleyici) olarak ayrılabilir. Kalitatif Analiz, tezlerde sayısal olmayan sözel nitelikleri betimleyip, ifade eder. İçerik analizi Kalitatif analizlerden sayılmakta ve bu tarz tez istatistik analiz ise çoğunlukla sözel bölümler için uygulanmaktadır. Bu nedenle tez istatistik analizi son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Tez analizi için oldukça farklı teknikler bulunmaktadır.

Kantitatif Analizler de sayısal verilerin ön planda olduğu tezler için kullanılan yöntemlerdendir. Tez içerisinde gereken deneylerden elde edilmiş sonuç ve bulguların analizine Kantitatif (Niceleyici) Analiz denilmektedir.

Tez İstatistik Analizi çalışmasına başlamadan evvel çalışma konusu (teması), veri toplama yöntemleri tam olarak kararlaştırılmalıdır. Çalışma konusu ve veri toplama yönteminin belirlenmesinin ardından tez istatistik analizi aşamasına geçilebilir.

Tez İstatistik Analiz Yönetme Belirlemesi

  • Literatür Taraması: Araştırma için Literatür (Edebiyat) taramasının yapılması,
  • İlgili Çalışmanın Amacı: Söz konusu çalışmanın neden yapılacağına ilişkin gayelerin belirlenmesi,
  • Araştırma Soruları: Araştırmacıya yöneltilecek sorular neler, hangi sorular araştırmacıya sorulacak, bu soruların belirlenmesi tez analiz yönetme konusunda belirlenmesi gerekenlerdir. Ancak bu sürecin sağlıklı işlenmesiyle verimli yönetme ve kaliteli sonuçlar elde etme mümkün olabilir.

Tez İstatistik Analizi için araştırma yönteminin belirlenmesinin ardından araştırmanın yapılacağı evren belirlenir. İlgili evren, çalışma gayesini en doğru ve iyi biçimde yansıtabilmelidir. Evrenden sonra örneklem belirlenir. Bu örneklem ise çalışmanın uygulama kümesini gösterir, ifade eder. Belirlenmiş metoda uygun bu örneklem grubuna uygulama yapılmaya başlanır. Toplanacak olan veriler sistematik olarak analizin yapılacağı program çeşidine göre veri girdisi yapılır.

Bugün akademik çalışmalarının büyük kısmı için SPSS Veri Analizi kullanılmaktadır. Veri girdisinden sonra çalışmaya uygun analiz türleri, toplanmış Literatür (Edebiyat) verileriyle kıyaslanacak biçimde uygulanır. Bu uygulamadan çıkan sonuçlar kıyasen Türkiye ve Dünya Literatürleriyle tartışılır. Tartışmanın neticesindeki kısımda elde edilen sonuçlar ise çalışma başlangıcında belirlenen gayelere uygun olduğu da bu kısımda belirtilir.

Ayrıca Tez İstatistik Analizinde yalnızca Analizi alanı ve konusunda yeterlilik, doğru sonuca ulaşımda yeterli değildir. Aynı zamanda Analizi uygulanan çalışma anabilim dalında da gerçek manada uzmanlık gerektirir. Anabilim dalında ve aynı zamanda analiz alanında uzman olunması, ancak istenilen ve olması gereken sonuçlara ulaştırır.

Veri Analizleri, Anket Hazırlama, Ölçek Analizleri İstatistik Yorumlama gibi daha birçok tür ve türevi bulunan İstatistik Analizin sadece bir kolu ve türüdür Tez İstatistik Analiz.

Siz de nitelikli bir yüksek lisans tez istatistik analizi veya doktora tez istatistik analizi yaptırmak istiyorsanız ilgili linki tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. 

Yüksek lisans tez analizi yaptırmak ve doktora tez analizi geliştirebilmek için spssistatistik.net e ulaşmanız yeterli olacaktır. Tez Analiz